ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» є професійним учасником фондового ринку України – компанією з управління активами.

Код за ЕДРПОУ: 35691307

Компанія має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондового ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Реквізити ліцензії: Серія АЕ № 185490, видана 20.03.2013р., строк дії необмежений.

 

Інститути спільного інвестування, активи яких знаходяться під управлінням компанії: